سید محسن اژدری خواه
سر لیدر
متولد ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ در محله استانه سید علاعدین حسین شیراز. ازسال ۱۳۸۰ تا الان درخدمت باشگاه فجرشهید سپاسی ، نزدیک به ۱۸سال خدمت فعال و گسترده به عنوان سرلیدر باشگاه فجر شهید سپاسی
گالری عکس
رضا حیدری
لیدر
محمود قانع
لیدر
احمدرضا پاک
لیدر
متولد ۲۴آبان۱۳۶۸در شیراز. سابقه حضور ارسال ۸۲ به عضو کانون هواداران فجر شهید سپاسی شد و از سال ۸۹ تا ۹۸ لیدر باشگاه فجر شهید سپاسی میباشد.
محمد علی جهاندیده
لیدر
زاده (18 دی 64) شهر شیراز محله دروازه کازرون. از سال 79-80 عضو کلانون هواداران و از سال 84 به بعد در سمت لیدر کانون هواداران باشگاه هستم