مراسم یادبود آرین خرم زی دروازه بان جوان فجر شهید سپاسی فرزند محمود خرم زی پیشکسوت محترم ورزش استان ، بازیکن و مربی سالهای پیشین ، باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی در استانه مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) برگزار گردید.
در این مراسم مدیرعامل محترم (سرهنگ فلاح )، سرپرست محترم ، كادر اداری ، فني و بازیکنان و رده های باشگاه فجر شهید سپاسي شركت کردند . در این مراسم نیز تمامی پیشکسوتان ورزش استان و شهر شیراز شرکت نمودند.
روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی

پاسخی بگذارید