فجر شهید سپاسی – سپیدرود رشت

فجر شهید سپاسی – نیروزمینی

فجر شهید سپاسی – مس کرمان

فجر شهید سپاسی – بادران تهران

گزارش تصویری تمرین تیم قبل از بازی با بادران تهران

فجر شهید سپاسی – داماش گیلان